Trykk for flere produkter.
Ingen produkter ble funnet.

Kjøpsvilkår

Kontakt

 

Elga Norge AS, Avd. Kontorproffen.no

Strandgata 5a

6150 Ørsta

 

E-post: post@kontorproffen.no

Telefon: 70300235

 

Generelt 

 

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Kontorproffen.no, heretter kalt selger. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

 

Priser og levering

Prisene er oppgitt i NOK og er eks. mva dersom ikke annet er angitt.
Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil, og at bilder kan avvike fra varen som selges.

 

Betaling

 

Vi tilbyr betaling med Vipps og kort (VISA og MasterCard). Vi tilbyr også faktura til bedrifter, kredittvurdering vil bli gjennomført. Ved betaling med kredittkort belastes kunden for beløpet først når varen sendes. Kontorproffen.no belaster ikke gebyr for kredittkortbetalinger. Kontakt din kortleverandør dersom du er usikker på om den belaster noen form for gebyrer.

Betaling med faktura for bedrifter

 

Bedriftskunder har mulighet til å bli fakturert. En kredittvurdering vil bli gjennomført. Vi forbeholder oss rettigheten å avvise kreditt på bakgrunn av kredittvurderingen. Ved avvist kredittsøknad er det mulig å betale ordren på forskudd ved at vi utesteder en faktura, og varene sendes så snart betaling er mottatt.


Faktura sendes til epostadressen som er oppgitt ved bestilling.

Oppfølging av alle våre fakturaer er overlatt til Kravia. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente pr mnd, samt purreomkostninger.

Vi aksepterer ikke betaling med faktura for privatpersoner eller ENK.

Kort

 

Når du handler hos oss med kort blir det behandlet av Worldline, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Med Worldline har man de samme garantier og den samme trygghet som i den fysiske verden. Det er ingen oppbevaring av kortnummer i nettbutikken. Alt foregår online, med direkte autorisasjon av kjøper og selger. Betalingssidene er sikret med SSL og alle kortdetaljene er kryptert. Ordrebeløp blir først reservert på kortet ditt, for så å bli trukket når varene går ut av vårt lager. 

 

 

Forsendelse

 

De fleste leveringer skjer med Bring, noen sendinger kan bli sendt med PostNord eller Schenker. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 3-5 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.

Fast frakt er kr. 79,20,- eks mva på alle ordrer under kr. 800 eks. mva.

Spesialbestilte varer har egen fraktberegning. 

Alle bestillinger, blir sendt med den metoden kunde velger. Fraktkostnaden kommer frem automatisk ved utsjekk. Spesialmerkede produkt har egen fraktberegning. 
Vi forbeholder oss retten til å sende varer som stykkgods basert på vekt og volum av de bestilte varene uavhengig av hvilken frakt som er bestilt av kjøper. Dette uten ekstra kostnad for kunde. 

Vi sender ut en e-post ved postinnlevering, der vi angir ditt kolli-id så fremst pakken ikke sendes med brevpost. Dette gjør at du kan spore pakken på www.bring.no

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

For uavhentede pakker som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500kr eks.mva.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

Kontorproffen.no sender ikke varer til Svalbard. Ordre med levering Svalbard lagt i nettbutikk vil automatisk bli kansellert.

Kontorproffen.no sender kun varer i Norge, ordrer lagt med levering utenfor Norge blir slettet.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

 

Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det er 2 års reklamasjonsrett.

 

Avhjelp

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

 

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Her har forbruker 14 dager angrefrist.Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Det gis ingen angrerett på spesialbestilte varer. 
 

Retur

Ved retur av varer som er riktig levert til kunde som ikke går under Angrerettloven, skal returen godkjennes av Kontorproffen.no. Retur av korrekt leverte varer, blir det beregnet et gebyr på 20% av varens verdi. Fraktkostnader blir ikke kreditert. Kjøper betaler også returfrakt. Møbler med kundevalgt stoff/hud og varer som er merket bestillingsvarer tas ikke i retur. Medisinsk materiell, herunder Covid tester tas heller ikke i retur.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, pandemi, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

 

Meny